REŠEVANJE SPOROV:  Podjetje MGL TEAM, Goran Behin s.p. ne priznava nobenega izvajalca. V primeru medsebojnega spora si podjetje prizadeva za rešitev zadeve v obojestransko korist.